Viața și activitatea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica – album comemorativ

Viața și activitatea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica – album comemorativ

Natalia Manoilescu-Dinu

Domeniul: Istoria Bisericii | Colecția: Vieți de sfinți

Preț: 47,81 RON

Viaţa şi activitatea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica - album comemorativ, Natalia Manoilescu-Dinu, carte publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, Editura Cuvântul Vieţii, 2015, ISBN 978-973-7866-28-8

La împlinirea a 60 de ani de la proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei face cunoscută publicului iubitor de spiritualitate și istorie apariția volumului Viața și activitatea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica album comemorativ, lucrare care cuprinde amplul studiu semnat de Doamna Natalia Manoilescu-Dinu (1920-† 1992) dedicat Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și publicat inițial în Revista Mitropolitană Glasul Bisericii la împlinirea centenarului de la trecerea la Domnul a Sfântului Ierarh Calinic (1968).

Volumul cuprinde, într-o realizare grafică de excepție, o selecție de fotografii relevante cu privire la istoria Mănăstirii Cernica și la viața Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica. De asemenea, a fost editat în volum și tomosul sinodal de canonizare a Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, precum și un reportaj fotografic amplu de la momentul solemn al proclamării canonizării Sfântului Ierarh Calinic, la Mănăstirea Cernica, în data de 23 octombrie 1955.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, în Binecuvântarea care prefaţează lucrarea afirmă:

„Viața Sfântului Calinic a fost o revărsare de lumină cerească și har dumnezeiesc. Și-a câștigat sfințenia nu prin retragere din lume, ci prin dăruire deplină pentru semeni; a împreunat, în chip pilduitor, asceza severă și milostenia, viața contemplativă și activismul social, slujirea lui Dumnezeu și a semenilor. A fost, neîndoielnic, un om al rugăciunii, dar și al acțiunii, al contemplației, dar și al iubirii milostive, o pildă de viață smerită închinată slujirii semenilor.

Privind la sfințenia vieții sale, confirmată de darurile dumnezeiești de care s-a învrednicit, dintre care cel al tămăduirilor de boli trupești și sufletești s-a transmis sfintelor sale moaște, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la 28 februarie 1950, a hotărât trecerea ierarhului Calinic de la Râmnic, fostul stareț al Cernicăi, în rândul sfinților, fiind prăznuit în ziua mutării sale în împărăția drepților, 11 aprilie. Proclamarea solemnă a canonizării sale s-a făcut în ziua de 23 octombrie 1955.

La împlinirea a 60 de ani de la proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, binecuvântăm această apariție editorială și pe cititori, cărora le adresăm părintescul îndemn de a-și îndrepta rugăciunile către Sfântul Ierarh Calinic, „vas curat și luminat al Sfântului Duh” , fiind deplin încredințați că Sfântul rămâne pentru veșnicie rugător în ceruri pentru binecredinciosul popor român și mijlocitor al milei, iertării și tămăduirii pentru cei aflați în suferințe trupești sau sufletești.”

Volumul poate fi achiziționat în librăriile şi magazinele de cărţi şi obiecte bisericeşti ale Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureştilor și la Mănăstirea Cernica.

De asemenea, Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei pregătește și un volum de dimensiuni reduse (format carte de buzunar), conținând textul semnat de Doamna Natalia Manoilescu-Dinu, cu scopul de a face cunoscută mai bine publicului larg viața și activitatea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.

Doamna Natalia Dinu Manoilescu (n. 14.03.1920, Bucureşti – †1992, Bucureşti), teolog şi filosof (ambele licenţe obţinute în 1949 în cadrul Universităţii din Bucureşti), este autoarea lucrării Iisus Hristos Mântuitorul în lumina Sfintelor Evanghelii, publicând mai multe studii hagiografice în revistele centrale bisericeşti în perioada 1958-1993, dar şi în reviste din străinătate. Are un stil narativ cursiv şi plăcut, în aceeaşi măsură accesibil şi bine întemeiat ştiinţific.