Sfântul Ioan Gură de Aur, despre citirea Sfintei Scripturi

Sfântul Ioan Gură de Aur, despre citirea Sfintei Scripturi

Preț: 5,26 RON

Sfântul Ioan Gură de Aur, despre citirea Sfintei Scripturi, carte publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, București, Cuvântul Vieții, 2016, ISBN: 978-973-7866-31-8

Lucrarea Sfântul Ioan Gură de Aur, despre citirea Sfintei Scripturi, apărută la Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, reprezintă al treilea volum din seria Florilegii Hrisostomice. Inițiată în anul 2015, seria Florilegii Hrisostomice își propune să prezinte scrierile marelui predicator al Bisericii într-o formă cât mai accesibilă publicului larg, însoțite de un studiu introductiv, semnat, în volumul de față, de Părintele lect. dr. Marian Vild.

Volumul este însoțit de un cuvânt de Binecuvântare semnat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în care este evidențiată importanța lecturării constante a Sfintei Scripturi:

„Cu adevărat, creștinii ortodocși se cuvine să citească Sfintele Scripturi și să se străduiască să împlinească toate cele scrise în acestea, pentru că, așa cum ne-au învățat Sfinții Părinți și, în mod deosebit, Sfântul Ioan Gură de Aur, fără meditația continuă asupra Cuvântului lui Dumnezeu expus în acestea, simțirea harului Duhului Sfânt nu poate fi cunoscută. Atunci când ne hrănim sufletește cu sensurile duhovnicești ale cuvintelor sfinte, ne întâlnim cu Hristos, Cel Care le-a rostit și Care ne este model permanent al împlinirii lor. […] În lumea de azi, unde informația devine tot mai amplă și, totodată, mai dificil de procesat, și în care omul este tot mai opac față de înțelesurile dumnezeiești ale Sfintei Scripturi și de îndemnurile duhovnicești ale Sfinților Părinți, citirea Sfintei Scripturi este asemenea unui far luminos care ne indică drumul pe care trebuie să pășim alături de Hristos pentru a nu ne înstrăina de El și, în consecință, de noi înșine. Sfinții Părinți, exemple vii ale împlinirii cuvintelor dumnezeiești, ne stau, de asemenea, alături, povățuindu-ne prin scrierile lor și descoperindu-ne înțelesurile adânci ale Sfintei Scripturi, pentru a ne feri de o interpretare greșită, care ne poate conduce la „pierzare”, după cuvântul Sfântului Apostol Petru (1 Petru 3, 16)” (pp. 6-7).

Lucrarea poate fi achiziționată în librăriile şi magazinele de cărţi şi obiecte bisericeşti ale Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Sfântul Ioan Gură de Aur (349-407) s-a născut la Antiohia, unde a beneficiat de o educație elevată. În anul 398 a fost întronizat ca arhiepiscop al Constantinopolului, cetate pe care o va păstori până în anul 404, atunci când este nevoit să plece în exil. A trecut la cele veșnice pe data de 14 septembrie 407, în localitatea Pityus. Este recunoscut pentru tâlcuirile sale sub formă de omilii la cărțile Sfintei Scripturi, precum și pentru Sfânta Liturghie care-i este atribuită – cea mai uzitată în cultul ortodox. Tematica omiliilor sale cuprinde o arie vastă de subiecte din viața cotidiană, iar stilul, bogat ornamentat retoric, păstrează totodată o claritate a argumentării. De asemenea, Sfântul Ioan Gură de Aur a desfășurat o activitate filantropică intensă atât înainte, cât și după numirea sa ca arhiepiscop al Constantinopolului concretizată în numeroase așezăminte pentru bătrâni, copii orfani și alte persoane defavorizate din vremea sa, fapt care reiese din sfaturile și îndemnurile adresate credincioșilor în omiliile sale.