Mănăstirea Snagov. Istorie şi artă

Mănăstirea Snagov. Istorie şi artă, carte publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, Ed. Cuvântul Vieţii, 2011, ISBN 978-973-88706-5-9

Micromonografia-album Mănăstirea Snagov. Istorie şi artă (124 pp.), publicată prin directa implicare a Sectorului Patrimoniu al Arhiepiscopiei Bucureştilor, are o structură tripartită: primele două capitole – „Sfântul Voievod Neagoe Basarab – domn isihast şi ctitor de lăcaşuri sfinte"; „Mănăstirea Snagov. Istoria unei ctitorii a Sfântului Neagoe Basarab” –, sunt semnate de Sebastian Nazâru, iar ultima diviziune a lucrării – „Ansamblul pictural al bisericii Mănăstirii Snagov” –, este redactată de monahia Atanasia Văetişi de la Mănăstirea Stavropoleos. Primul capitol se constituie într-un medalion dedicat luminoasei personalităţi a Sfântului Neagoe Basarab; al doilea compartiment al lucrării prezintă succesiv momentele specifice din existenţa acestui voievodal locaş de închinare; ultima parte a acestui triptic supune unei analize ansamblul iconografic al bisericii Mănăstirii Snagov. Deşi textele sunt semnate de doi autori, cele trei părţi rezultate se integrează armonios într-un tot unitar, existând un echilibru între unităţile componente. În plus, ilustraţia, extrem de bogată, este inspirat aleasă. Grafica este elegantă, fiind realizată de monahia Atanasia Văetişi şi sora Simona Bucan, vieţuitoare ale Mănăstirii Stavropoleos.

Sebastian-Laurențiu Nazâru (n. 18 febr. 1981), doctor în teologie al Universității București (2011; titlul tezei de doctorat: Sinoadele bizantine din epoca iconoclastă (726-843): perspectivă istorică și analiză teologică), doctor în științe istorice al aceleiași Universități (2013; titlul tezei: Sfântul Theodor Studitul, teolog și reformator al monahismului bizantin), asistent în cadrul Departamentului de Teologie Istorică, Biblică și Filologie al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, membru în colegiul de redacție al revistei Studii Teologice (2008-), redactor în cadrul Editurii Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei (2010-); domenii de cercetare: istoria creștinismului bizantin, iconoclasmul bizantin, monahismul bizantin, polemica bizantină anti-islamică; cele mai relevante contribuții: Sfântul Theodor Studitul sau despre datoria de a mărturisi, București, Omonia, 2008; Mănăstirea Snagov. Istorie și artă, București, Cuvântul Vieții, 2011 (în colaborare cu monahia Atanasia Văetiși); Mucenicia Brâncovenilor: o analiză a surselor istorice; București, Cuvântul Vieții, 2014, „Bizanț și islam în Evul Mediu târziu: între vuietul armelor și sfada teologilor˝, în: Vasile-Adrian Carabă, Ionuț-Alexandru Tudorie (eds.), Dinamica vieții intelectuale în Bizanțul Paleologilor (1261-1453) sub influența polemicii, București, Editura Universității din București, 2014, pp. 527-754.

Monahia Atanasia Văetiși, doctor în istoria artei, Universitatea Națională de Arte București. A susținut seminarii și cursuri de istoria și teoria artei la Universitatea Națională de Artă București (1998-2003) și a fost redactor de specialitate la reviste de artă și arhitectură (Arhitext Design, Artelier), în prezent este muzeograf la Mănăstirea Stavropoleos și inspector de specialitate în cadrul Centrului pentru Patrimoniu al Patriarhiei Române. A publicat albume de artă și studii despre arta medievală românească: Arta de tradiţie bizantină în România, Bucureşti, Ed. Noi Media Print, 2008; Arta brâncovenească, Bucureşti, Ed. Noi Media Print, 2010; Mănăstirea Snagov. Istorie și artă, Bucureşti, Ed. Cuvântul Vieții, 2011 (împreună cu Sebastian Nazâru).