Iubirea mai tare decât moartea. Înţelesul şi folosul pomenirii morţilor

Iubirea mai tare decât moartea. Înţelesul şi folosul pomenirii morţilor

Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Domeniul: Îndrumări pastorale | Colecția: Păstorul cel Bun

Preț: 3,19 RON

Iubirea mai tare decât moartea. Înţelesul şi folosul pomenirii morţilor, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, Ed. Cuvântul Vieţii, 2012, ISBN: 978-973-88706-3-5

Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei a publicat o lucrare semnată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, intitulată Iubirea mai tare decât moartea. Înţelesul şi folosul pomenirii morţilor. Lucrarea, aflată la a doua ediție și care însumează 64 de pagini, face mai accesibile semnificaţia şi folosul rugăciunilor şi slujbelor de pomenire a celor trecuți la cele veșnice.

Volumul cuprinde o serie de reflecţii teologice (o cuvântare pastorală şi un studiu biblico-patristic) ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, precum şi un extras din Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă, text care a fost diortosit recent de Întâistătătorul Bisericii noastre.

Considerăm că această broşură, un proiect editorial din Colecţia Bunul Păstor – colecţie pastorală şi de popularizare a învăţăturii creştin-ortodoxe –, va contribui la cinstirea memoriei celor adormiţi în Domnul şi la întărirea credinţei noastre în iubirea lui Hristos – Biruitorul morţii şi Dătătorul vieţii veşnice.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel (din botez Dan-Ilie Ciobotea, n. 22 iulie 1951, Dobrești, jud. Timiș), licențiat al Institutului Teologic Universitar din Sibiu (1974), absolvent al cursurilor de doctorat ale lnstitutului Teologic Universitar din București (1974-1976), ale Facultății de Teologie protestantă din Strasbourg (1976-1978) și ale celei romano-catolice Albert Ludwig din Freiburg im Breisgau (1978-1980), doctor al Universității de Științe Umaniste din Strasbourg (15 iun. 1979), cu teza: Reflexion et vie chrétiennes aujourd'hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité, doctor al Institutului Teologic Universitar din București, cu teza: Teologie și spiritualitate creștină. Raportul dintre ele și situața lor actuală (31 oct. 1980), pregătită sub îndrumarea mentorului său, Părintele profesor dr. Dumitru Stăniloae.

Lector la Institutul Ecumenic de la Bossey (1980-1988), director adjunct al acestuia (1986-1988); profesor asociat la Geneva și Fribourg.

A primit tunderea în monahism la 6 august 1987, la Mănăstirea Sihăstria, sub numele Daniel, avându-l ca naș de călugărie pe Părintele Arhimandrit Cleopa Ilie, și a fost hirotonit ierodiacon la 14 august 1987, iar la 15 august 1987, ieromonah; în octombrie 1988, a fost hirotesit protosinghel și numit consilier patriarhal, director al departamentului Teologie contemporană și Dialog ecumenic (1 sept. 1988-1 mart. 1990); conferențiar la catedra Misiune creștină a Institutului Teologic universitar din București; a fost ales, la 12 februarie 1990, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titlul „Lugojanul˝ (hirotonit arhiereu la 4 martie 1990).

La 7 iunie 1990 a fost ales arhiepiscop al lașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, fiind întronizat la 1 iulie 1990. Între anii 1992-2007, a fost profesor de Teologie dogmatică și pastorală la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași, pe care a refondat-o.

La 12 septembrie 2007, a fost ales patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, arhiepiscop al Bucureștilor și mitropolit al Munteniei și Dobrogei, fiind întronizat la 30 septembrie 2007. Din același an (2007) este profesor al Facultății de Teologie din București.

Ca mitropolit al Moldovei și, ulterior, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Părintele Patriarh Daniel a ctitorit și refondat instituții culturale, a reactivat și înființat publicații bisericești, a inițiat proiecte sau lucrări colective de cercetare, a organizat simpozioane, colocvii, congrese și expoziții.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel este doctor honoris causa al Universității Catolice Sacred Heart, Fairfield, Connecticut – SUA (2003), al Universității de Arte George Enescu din Iași (14 ian. 2006), al Universității Lucian Blaga din Sibiu (29 nov. 2008), al Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia (30 nov. 2008), al Universității Aurel Vlaicu din Arad (5 dec. 2008), al Universității Vasile Goldiș din Arad (6 dec. 2008), al Institutului de Teologie Ortodoxă Saint Serge din Paris (9 iul. 2009), al Universității Eftimie Murgu din Reșița (13 sept. 2010), al Universității din Oradea (18 sept. 2010), al Universității Al.I. Cuza din Iași (15 oct. 2010), al Universității Dunărea de Jos din Galați (30 nov. 2011), al Universității Babeș-Bolyai din Cluj (7 dec. 2011), al Universității Titu Maiorescu din București (10 dec. 2015), al Universității Creștine Dimitrie Cantemir din București (22 mart. 2016) și al Universității Politehnice din București (14 apr. 2016).

Este membru de onoare al Academiei Române din 19 decembrie 2007. De asemenea, Preafericirii Sale i s-au conferit: Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce, acordat de Președintele României (București, 30 sept. 2007), diploma de Protector al Fundației Pro Oriente (Viena, Biblioteca Națională a Austriei, Sala de Onoare – Prunksaal, 15 iun. 2009), ordinul Sfinții Chiril și Metodiu, cea mai înaltă distincție bisericească cehă (Most – Cehia, 9 oct. 2011), ordinul Crucea Sfântului Apostol Marcu în grad de Mare Cruce, cea mai înaltă distincție a Patriarhiei Alexandriei (București, 28 oct. 2011).

 

Listă selectivă de lucrări:

Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea...˝. 12 Scrisori pastorale de Crăciun și Paști, Iași, Ed. Trinitas, 1996; Confessing the Truth in Love: Orthodox Perceptions on Life, Mission and Unity, Iași, Ed. Trinitas, 2001 (ediția a doua: București, Ed. Basilica, 2008); Făclii de Înviere – Înțelesuri ale Sfintelor Paști, Iași, Ed. Trinitas, 2005 (ediția a doua, revizuită și completată: București, Ed. Basilica, 2008); Dăruire și dăinuire. Raze și chipuri de lumină din istoria și spiritualitatea românilor, Iași, Ed. Trinitas, 2005; Daruri de Crăciun – înțelesuri ale sărbătorii Nașterii Domnului, Iași, Ed. Trinitas, 2005; Brâncuși. Sculptor creștin ortodox, Iași, Ed. Trinitas, 2007 (ediția a doua: București, Ed. Trinitas, 2013; traducere în limba franceză: Brâncusi: sculpteur orthodoxe, trad. française realisée par Père Jean Boboc, Bucarest, Les Éditions Trinitas du Patriarcat Roumain, 2014; traducere în limba engleză: Brancusi: Orthodox Christian Sculptor, translated by Iuliu Blaga, Bucharest, Trinitas, 2014); Comori ale Ortodoxiei. Explorări în spiritualitatea liturgică și filocalică, Iași, Ed. Trinitas, 2007; Foame și sete după Dumnezeu. Înțelesul și folosul postului, București, Ed. Basilica, 2008 (ediția a doua: București, Ed. Basilica, 2015); La joie de la fidélité, Paris, Cerf, 2009; Teologie și spiritualitate, București, Ed. Basilica, 2009; Misiune pentru mântuire. Lucrarea Bisericii în societate, București, Ed. Basilica, 2009; Libertate pentru comuniune. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2009, București, Ed. Basilica, 2010; Credință pentru fapte bune. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2010, București, Ed. Basilica, 2011; Lumina Botezului și bucuria familiei. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2011, București, Ed. Basilica, 2012; Daruri de Crăciun – înțelesuri ale sărbătorii Nașterii Domnului, Bucureşti, Ed. Basilica, 2013; Comuniune și înnoire misionară. Lucrarea Bisericii în societate 2013, București, Ed. Basilica, 2014; Iubirea jertfelnică – Lumină a Învierii. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2014, București, Ed. Basilica, 2015; Știința mântuirii – Vocația mistică și misionară a teologiei, București, Ed. Basilica, 2014; Misiunea parohiei și a mănăstirii azi. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2015, București, Ed. Basilica, 2016; Evanghelia slavei lui Hristos – Predici la  Duminicile de peste an, București, Ed. Basilica, 2016; Bucuria comuniunii și dinamica misiunii creștine. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2016, București, Ed. Basilica, 2017.

 

A publicat peste 900 de studii, articole și recenzii în periodicele bisericești din țară (Mitropolia Ardealului, Mitropolia Banatului, Ortodoxia, Mitropolia Moldovei și Sucevei, Teologie și Viață etc.) sau ale comunităților de peste hotare și în periodice străine (Irénikon – Chevetogne, Contacts – Paris, Service Orthodoxe de Presse – Paris, St. Vladimir's Theological Quarterly – New York, Ökumenische Rundschau – Frankfurt, Nuova umanità Roma etc.).