Iconostase din București. Secolele XVII-XIX

Preț: 65,35 RON

Iconostase din Bucureşti. Secolele XVII-XIX, Cristina Cojocaru, Elisabeta Negrău, Sultana-Ruxandra Polizu, Monahia Atanasia Văetişi, Bucureşti, Ed. Cuvântul Vieţii, 2017, ISBN 978-973-7866-61-5

Albumul de artă bisericească Iconostase din București. Secolele XVII-XIX, apărut la Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, are ca autoare pe Cristina Cojocaru, Elisabeta Negrău, Sultana-Ruxandra Polizu și Monahia Atanasia Văetiși. Volumul se înscrie în tematica Anului omagial 2017, al sfintelor icoane, al iconarilor și pictorilor bisericești și a fost coordonat de Monahia Atanasia Văetiși.

„Colectivul de autori care s-a dedicat cu dăruire acestei cercetări a analizat un număr de 15 iconostase aparținând unor perioade istorice și stiluri artistice diferite. Au fost selectate cele mai vechi și reprezentative exemplare, toate restaurate în ultimii ani sub atenta supraveghere a Sectorului Patrimoniu și Pictură Bisericească al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și au fost descoperite inscripții de zugravi provenind din Rusia, Grecia, Balcani, precum și din cunoscutele centre de pictură dezvoltate în secolul al XIX-lea pe lângă Mănăstirile Cernica și Căldărușani, ori în cadrul Episcopiei Buzăului. Ansamblurile monumentale ale celor 15 iconostase au fost descrise în detaliu, în ceea ce privește influențele stilistice, etapele cronologice și programele iconografice, fiind identificate și numite toate scenele și toți sfinții pictați. Aceste informații au fost prezentate sintetic, pe de o parte, cu ajutorul textelor și al fotografiilor și, pe de altă parte, printr-un desen care rezumă grafic toate datele esențiale ale fiecărui monument în parte.

În acest mod, lucrarea poate fi de folos deopotrivă specialiștilor în artă și restaurare, istoricilor care vor să cunoască monumentele de artă ale capitalei, dar și credincioșilor care se închină cu evlavie icoanelor aflate în aceste iconostase, cerând mijlocirea sfinților” (Binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel).

Cristina Cojocaru (n. 1988) este istoric de artă și lucrează ca asistent de cercetare la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” din București, având ca obiect de studiu arta românească în intervalul de tranziție dintre epoca medievală și cea modernă. A absolvit studiile de licență și cele masterale ale Facultății de Istoria și Teoria Artei din cadrul Universității Naționale de Arte din București, unde în prezent își continuă cercetarea doctorală și colaborează în calitate de asistent asociat. Este interesată deopotrivă de arta veche și de cea contemporană, preocupările sale fiind concretizate în comunicări științifice, studii și articole de specialitate, precum și în colaborarea la documentarea sau curatorierea unor expoziții.

Elisabeta Negrău (n. 1979) este istoric de artă, doctor în științe la Universitatea Națională de Arte din București. Specialist în iconografia picturii medievale românești (sec. XIV-XVIII), cu participări în proiecte academice de repertoriere a picturilor din Țara Românească, cu predilecție a celei brâncovenești. În calitate de cercetător, a colaborat la cărți de specialitate, monografii și albume. Participantă la numeroase conferințe naționale și internaționale și autoare a peste 20 de articole științifice în publicații românești și străine de profil.

Sultana-Ruxandra Polizu (n. 1971) este expert restaurator pictură, doctor în istorie, asistent universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, Departamentul de Teologie Sistematică, Practică și Artă Sacră și manager al Laboratorului de Conservare-Restaurare Pictură Iorux Restorations, din anul 2007. A lucrat ca restaurator pictură la Muzeul Național de Artă al României în perioada 1995-2007. A absolvit studiile de licență din cadrul Universității Naționale de Arte din București. A participat la numeroase proiecte de conservare-restaurare și a fost distinsă în anul 2016 cu Diploma omagială „Sfântul Ierarh Martir Ivireanul” acordată de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Daniel, pentru restaurarea iconostasului și mobilierului bisericesc de la Biserica Sf. Nicolae - Albă, București.

Monahia Atanasia Văetiși, doctor în istoria artei, Universitatea Națională de Arte București. A susținut seminarii și cursuri de istoria și teoria artei la Universitatea Națională de Artă București (1998-2003) și a fost redactor de specialitate la reviste de artă și arhitectură (Arhitext Design, Artelier), în prezent este muzeograf la Mănăstirea Stavropoleos și inspector de specialitate în cadrul Centrului pentru Patrimoniu al Patriarhiei Române. A publicat albume de artă și studii despre arta medievală românească: Arta de tradiţie bizantină în România, Bucureşti, Ed. Noi Media Print, 2008; Arta brâncovenească, Bucureşti, Ed. Noi Media Print, 2010; Mănăstirea Snagov. Istorie și artă, Bucureşti, Ed. Cuvântul Vieții, 2011 (împreună cu Sebastian Nazâru).