Clopotele și toaca. Istoria și semnificația lor în Biserica Ortodoxă

Clopotele și toaca. Istoria și semnificația lor în Biserica Ortodoxă

Preot prof. dr. Daniel Benga

Preț: 8,77 RON

Clopotele și toaca. Istoria și semnificația lor în Biserica Ortodoxă, Pr. prof. dr. Daniel Benga, Bucureşti, Ed. Cuvântul vieţii, 2018, ISBN 978-973-7866-78-3.

Volumul Clopotele și toaca. Istoria și semnificația lor în Biserica Ortodoxă, avându-l ca autor pe Părintele Profesor Daniel Benga, cuprinde o istorie detaliată a apariției, utilizării și semnificațiilor simbolice ale clopotului și toacei în decursul veacurilor în Biserica Ortodoxă. Primul capitol este dedicat „istoriei precreștine a clopotelor” – scurt excurs în istoria popoarelor și civilizațiilor de dinainte de apariția Bisericii, în timp ce al doilea capitol are ca titlu „clopotele și toaca în Vechiul și Noul Testament”. Apariția și simbolistica clopotelor și a toacei în istoria creștinismului este tratată pe larg în capitolele trei și patru. Clopotele Catedrale Patriarhale din București beneficiază de o amănunțită analiză în capitolul cinci, iar următoarea secțiune a lucrării tratează tematica clopotelor Catedralei Naționale. Ultimul capitol, al șaptelea, intitulat „clopotele și «Trâmbițele Împărăției»” cuprinde concluziile lucrării.

Lucrarea poate fi achiziționată de la magazinele Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Preotul Daniel Benga (n. 1 febr. 1972), absolvent al Colegiului Național Radu Negru din Făgăraș (1990), licențiat al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București (1994), doctor în teologie al Universității din București (2000, titlul tezei: Marii reformatori luterani și Biserica Ortodoxă. Contribuții la tipologia relațiilor luterano-ortodoxe din secolul al XVI-lea, coord.: pr. prof. dr. Viorel Ioniță), doctor al Facultății de Teologie Evanghelică din cadrul Universității Friedrich Alexander din Erlangen-Nürnberg (titlul tezei: David Chytraeus (1530-1600) als Erforscher und Wiederentdecker der Ostkirchen, coord.: prof. dr. Karl Christian Felmy), este profesor universitar și conducător de doctorat în cadrul Departamentului de Teologie Istorică, Biblică și Filologie al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București și parohul bisericii Sfântul Ștefan – „Cuibul cu Barză” (2001-prezent).


Este autorul următoarelor lucrări: Marii reformatori și Biserica Ortodoxă. Contribuții la tipologia relațiilor luterano-ortodoxe din secolul al XVI-lea, București, Editura Sophia, 2003; Metodologia cercetării științifice în teologia istorică, București, Editura Sophia, 2005; David Chytraeus (1530-1600) als Erforscher und Wiederentdecker der Ostkirchen : seine Beziehungen zu orthodoxen Theologen, seine Erforschungen der Ostkirchen und seine ostkirchlichen Kenntnisse, (Édition historique), Wettenberg, VVB Laufersweiler Verlag, 2006; Identități creștine europene în dialog. De la mișcarea husită la ecumenismul contemporan, (Studia Oecumenica, 3), Sibiu, Editura Universității Lucian Blaga din Sibiu, 2010; Cred, mărturisesc și aștept viața veșnică. O istorie teologică a Simbolului Niceo-Constantinopolitan, București, Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2013.