Viețile Sfinților iconari

Viețile Sfinților iconari

Diacon Dan Cozea

Domeniul: Istoria Bisericii | Colecția: În afara colecțiilor

Preț: 15,14 RON

Viețile Sfinților iconari, Diac. Dan Cozea, desene de Camelia Munteanu, Bucureşti, Ed. Cuvântul Vieţii, 2018, ISBN 978-973-7866-67-7.

Volumul Viețile Sfinților iconari, apărut la Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, are ca autor pe Părintele Diacon Dan Cozea și prezintă viețile a 24 de sfinți cunoscuți în istoria Bisericii Ortodoxe pentru icoanele și bisericile pictate de-a lungul vieții lor. Volumul beneficiază de un aport semnificativ imagistic prin includerea desenelor realizate de Dna Camelia Munteanu, pictor bisericesc autorizat, și este realizat în condiții grafice excepționale.
În Nota introductivă a volumului, Părintele Dan Cozea afirmă următoarele: „O lectură atentă a vieților sfinților iconari arată că iconografia este o chemare specială a lui Dumnezeu și o slujire în Biserică, nedespărțită de viața duhovnicească. Efortul personal al iconarului are două axe: cea a însușirii tehnicii sau artei iconografiei și cea a curățirii de patimi a sufletului. […] Hagiografia și imnografia dau mărturie despre faptul că pe măsură ce se curățau de păcat și dobândeau virtuțile, iconarii primeau de la Dumnezeu harul de a întipări în icoane expresia tuturor virtuților și harismelor, pe care sfinții zugrăviți le dobândiseră în timpul vieții lor pământești. După perioade lungi de nevoință, ajungând la vederea duhovnicească a lumii și la contemplarea lui Dumnezeu, mâna iconarului reușea să se supună inimii în care sălășluia Domnul și putea transpune în icoane, prin linie și culoare, rodul contemplației. Legătura dintre viața duhovnicească a iconarului și iconografie, așa cum o găsim exprimată în viețile sfinților iconari, poate fi o chemare și un model pentru toți cei care se îndeletnicesc cu zugrăvirea icoanelor și bisericilor. Lor le dedicăm această smerită carte” (pp. 8-9).
Lucrarea poate fi achiziționată în librăriile și magazinele de cărți și obiecte bisericești ale Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Diacon Dan Cozea