Mănăstirea Brebu. Tradiţie şi continuitate

Mănăstirea Brebu. Tradiţie şi continuitate

Florin Şinca

Preț: 52,6 RON

Mănăstirea Brebu - tradiţie şi continuitate, Florin Şinca, volum publicat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, Editura Cuvântul Vieţii, 2015, ISBN 978-973-7866-19-6.

În anul 2014, la împlinirea a 360 de ani de la trecerea la cele veșnice a domnitorului Matei Basarab († 9 apr. 1654), a tot atâția ani de la nașterea Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, născut la 15 august 1654 și a 300 de ani de la moartea sa martirică 15 august 1714, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a binecuvântat inițiativa redactării unei monografii a Mănăstirii Brebu din comuna Brebu, sat Brebu Mănăstirei, județul Prahova, ctitoria ambilor domnitori comemorați în anul 2014.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în binecuvântarea aflată în deschiderea volumului, arată că lucrarea reprezintă „rodul unei documentări îndelungate și laborioase, valorificând importante fonduri arhivistice și o bibliografie deosebit de amplă. Lucrarea Mănăstirea Brebu – tradiție și continuitate urmărește istoria acestei ctitorii care a înfrânt vitregia vremurilor, oferind o informație bogată, uneori inedită. Meritorie este strădania autorului de a reconstitui lista stareților și egumenilor așezământului monahal, dar și a preoților de mir care au slujit la altarul acestui locaș de cult după transformarea sa în biserică de parohie (1863/1864-2012) și de a reliefa rolul cultural al așezământului în viața comunității locale. Binevenite sunt secțiunile în care autorul realizează descrierea ansamblului arhitectural de la Brebu, constituit din biserica mănăstiarii cu hramul Sfinții Arhangheli, zidul de incintă, casa egumenească şi clopotniţa, și identifică proprietățile care au fost răpite mănăstirii prin legea secularizării averilor mănăstirești”.

Florin Șinca, născut la 26 mai 1970 în comuna Brebu, județul Prahova. Doctor în istorie al Universității din București. Comisar-șef de poliție în Inspectoratul General al Poliției Române. Membru în Clubul Istoricilor ,,Nicolae Iorga’’ Vălenii de Munte. Cetățean de Onoare al comunei Brebu. Domenii de cercetare: genealogia familiilor țărănești, Istoria mănăstirilor, Istoria Poliției Române, Relații româno-austriece. Autor a 17 volume de istorie și coautor la 2. Autor la 155 de articole și studii în diverse publicații. Titluri reprezentative: Altarul din Muntele Ursoaia. Istoria Mănăstirii Crasna, județul Prahova, București, RCR Print, 2008. Din istoria Poliției Române, 5 vol., 2006-2015. Istoria Mănăstirii Râmeț, județul Alba, București, RCR Print, 2012. Martirii Poliției Române, București, RCR, 2014. Monografia Mănăstirii Brebu, județul Prahova, București, Ed.Cuvântul Vieții, 2015.