Sfântul Ioan Gură de Aur, despre comportamentul creștinului în Biserică și societate

Sfântul Ioan Gură de Aur, despre comportamentul creștinului în Biserică și societate

Preț: 5,74 RON

Sfântul Ioan Gură de Aur, despre comportamentul creștinului în Biserică și societate, selecție texte și introducere de Preot Adrian Agachi, carte publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, București, Cuvântul Vieții, 2015, ISBN: 978-973-7866-26-4

Volumul Sfântul Ioan Gură de Aur, despre comportamentul creştinului în biserică şi societate, este apărut cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, în cadrul seriei Florilegii Hrisostomice. Lucrarea este însoțită de un studiu introductiv al Părintelui Alexandru Atanase Barna.

În cuvântul de Binecuvântare semnat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel citim astfel: „Un comportament cuviincios al credinciosului în Biserică va conduce la liniștirea sa sufletească, la împărtășirea duhovnicească de cuvintele sfinte auzite acolo și la împlinirea acestora în viața sa. Viața creștinului în lume stă sub influența directă a lucrării dumnezeiești săvârșite în Biserică, iar roadele duhovnicești ale muncii sale în societate sunt efectul conlucrării cu Dumnezeu prin credință, nădejde și dragoste. […] Atât prin exemplul său personal, cât și prin moștenirea sa duhovnicească, Sfântul Ioan Gură de Aur rămâne un model de virtute pentru fiecare creștin și, în special, pentru credincioșii de astăzi, greu încercați de mentalitatea secularizată a societății actuale, de atitudinea ostilă religiei în media, precum și de înstrăinarea tot mai pregnantă a unor curente ideologice actuale de valorile expuse în Sfânta Scriptură și în scrierile Sfinților Părinți” (pag. 6-7).

Lucrarea poate fi achiziționată în librăriile şi magazinele de cărţi şi obiecte bisericeşti ale Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Sfântul Ioan Gură de Aur (349-407) s-a născut la Antiohia, unde a beneficiat de o educație elevată. În anul 398 a fost întronizat ca arhiepiscop al Constantinopolului, cetate pe care o va păstori până în anul 404, atunci când este nevoit să plece în exil. A trecut la cele veșnice pe data de 14 septembrie 407, în localitatea Pityus. Este recunoscut pentru tâlcuirile sale sub formă de omilii la cărțile Sfintei Scripturi, precum și pentru Sfânta Liturghie care-i este atribuită – cea mai uzitată în cultul ortodox. Tematica omiliilor sale cuprinde o arie vastă de subiecte din viața cotidiană, iar stilul, bogat ornamentat retoric, păstrează totodată o claritate a argumentării. De asemenea, Sfântul Ioan Gură de Aur a desfășurat o activitate filantropică intensă atât înainte, cât și după numirea sa ca arhiepiscop al Constantinopolului concretizată în numeroase așezăminte pentru bătrâni, copii orfani și alte persoane defavorizate din vremea sa, fapt care reiese din sfaturile și îndemnurile adresate credincioșilor în omiliile sale.

 

Preot Adrian Agachi (n. 1 iulie 1986), doctor în teologie ortodoxă al University of Winchester (2012; titlul tezei de doctorat: The Neo-Palamite Synthesis of Father Dumitru Stăniloae),  Arhiepiscopia Bucureștilor (redactor Editura Cuvântul Vieții), membru al AISP (Asociația Internațională de Studii Patristice); domenii de cercetare: teologie dogmatică, iconografie ortodoxă, patristică; cele mai relevante contribuții: Sfinții Părinți despre discernământ, selecție texte, introducere și note de Pr. Adrian Agachi, București, Cuvântul Vieții, 2015, 113 pp.; The Neo-Palamite Synthesis of Fr. Dumitru Stăniloae, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2013, 200 pp.; „A Critical Presentation of the Work of Theodore Abu Qurrah in defense of icons”, în: The Heythrop Journal, LVII (2016), pp. 259–268; „Photius of Constantinople”, în: The Orthodox Christian World, Augustine Casiday (ed.), London, Routledge, 2012, pp. 269-278.