Ctitorii brâncovenești: elemente de artă eclesială medievală (secolele al XVII-lea și al XVIII-lea)

Ctitorii brâncovenești: elemente de artă eclesială medievală (secolele al XVII-lea și al XVIII-lea)

Domeniul: Albume | Colecția: În afara colecțiilor

Domeniul: Albume

Preț: 103,6 RON

Ctitorii brâncovenești: elemente de artă eclesială medievală (secolele al XVII-lea și al XVIII-lea), carte publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, București, Cuvântul Vieții, 2014, ISBN: 978-973-7866-16-5

Volumul este o lucrare colectivă la realizarea căreia au contribuit următorii autori: Pr. Florin Șerbănescu, Elisabeta Negrău, Vlad Bedros, Emanuela Cernea, Lucreția Pătrășcanu, Carmen Tănăsoiu, Liana Tugearu și Doru Bădără.


Imaginile folosite pentru ilustrarea acestui album de înaltă ținută academică au fost puse la dispoziție de Muzeul Național de Artă al României și de Muzeul Național Cotroceni sau au fost realizate de domnii Laurențiu Tătulescu, George Ioniță și Ioan Popa.


Acest proiect editorial a luat naștere la inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care a susținut de-a lungul anului 2014 – An comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni în Patriarhia Română – punerea în evidență și valorificarea la cel mai înalt nivel a moștenirii culturale, artistice și spirituale a epocii brâncovenești.


Contribuțiile, aparținând unor specialiști recunoscuți din aproape toate domeniile de expresie ale artei brâncovenești – arhitectură, pictură murală, icoane, broderie, sculptură, argintărie, miniatură de manuscris, tipar – valorifică rezultatele ultimelor cercetări din domeniul istoriei artei medievale românești.


În Cuvântul înainte semnat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel este evocată specificitatea stilului brâncovenesc, dar și necesitatea ca întreaga artă brâncovenească, veritabilă sumă artistică a spațiului românesc, să fie recuperată, explicată și transmisă, punându-se accent pe unitatea dintre dimensiunea culturală și cea teologică a epocii pe care o încununează. Unitatea dintre duhovnicesc și artistic, dintre erudiție culturală, finețe stilistică și viață duhovnicească este consfințită și de modul în care Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, patron neegalat al artelor și al culturii, a primit acum 300 de ani martiriul, în fidelitate față de credința ortodoxă pe care a apărat-o și a îmbogățit-o prin ample gesturi ctitoricești eclesiale.


Volumul poate fi achiziționat din librăriile și magazinele de cărți și obiecte bisericești ale Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Preot Florin Şerbănescu, doctor în istorie, consilier patriarhal, Sectorul cultură şi patrimoniu al Patriarhiei Române

Elisabeta Negrău, doctor în istoria artei, cercetător independent în istoria artei medievale

Vlad Bedros, doctor în istoria artei, lector universitar în cadrul Departamentului de istoria şi Teoria artei al Universităţii naţionale de artă, Bucureşti

Emanuela Cernea, conservator, şef al Biroului de artă Veche Românească al Muzeului naţional de artă al României

Lucreţia Pătrăşcanu, conservator în cadrul Biroului de artă Veche Românească al Muzeului naţional de artă al României

Carmen Tănăsoiu, doctor în istorie, conservator în cadrul Biroului de artă Veche Românească al Muzeului naţional de artă al României

Liana Tugearu, istoric şi critic de artă, autoare a numeroase studii şi cataloage de artă veche românească, între care două volume dedicate miniaturii şi ornamentului manuscriselor păstrate  în colecțiile Muzeului național de  artă al Românei

Doru Bădără, doctor în istorie, şeful Departamentului Bibliofilie şi Manuscrise al Bibliotecii Centrale Universitare Carol I din Bucureşti