Sfântul Ioan Gură de Aur, despre patimi şi virtuţi

Sfântul Ioan Gură de Aur, despre patimi şi virtuţi

Preț: 6,22 RON

Sfântul Ioan Gură de Aur, despre patimi şi virtuţi, selecție texte și introducere de Preot Adrian Agachi, carte publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, București, Cuvântul Vieții, 2017, ISBN 978-973-7866-47-9

Cel de-al cincilea volum al seriei Florilegii Hrisostomice, intitulat „Despre patimi și virtuți”, a fost publicat la Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei şi este însoţit de studiul introductiv „Sfântul Ioan Gură de Aur – propovăduitor neîntrecut al virtuții”, semnat de Ionuț Vișan. Odată cu această apariție, seria amintită își încheie ciclul început în cursul anului 2015. Primele patru volume ale seriei Florilegii Hrisostomice au fost dedicate următoarelor teme: vol. I – „Despre familia creștină”; vol. II – „Despre comportamentul creștinului în biserică și societate”; vol. III – „Despre citirea Sfintei Scripturi”; vol. IV – „Despre suferință și vindecare”.

În ceea ce privește tematica volumului de față, aceasta cuprinde o varietate de citate despre lupta împotriva patimilor și despre cultivarea virtuților creștine, teme pe care Sfântul Ioan Gură de Aur le-a tratat pe larg în scrierile sale. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel afirmă, în Binecuvântarea de la începutul lucrării: „Pe măsură ce luăm decizii potrivite sau eronate, mintea noastră înclină din ce în ce mai mult în direcția respectivă și devine mai curată, mai duhovnicească, dacă luăm hotărârile alături de Dumnezeu sau, din contră, mai pătimașă, dacă dorim numai să ne facem voia proprie. Iubirea de averi, lăcomia pântecelui, desfrânarea, trândăvia, mândria – toate aceste patimi au la bază alegeri greșite în care omul persistă chiar dacă observă uneori că nu merge în direcția potrivită. La fel, bunătatea, blândețea, iubirea de aproapele, hărnicia, ascultarea, înfrânarea sunt rodul unor alegeri potrivite, care decurg unele din altele pe măsură ce discernământul nostru interior sporește”.

Lucrarea poate fi achiziționată în librăriile şi magazinele de cărţi şi obiecte bisericeşti ale Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Sfântul Ioan Gură de Aur (349-407) s-a născut la Antiohia, unde a beneficiat de o educație elevată. În anul 398 a fost întronizat ca arhiepiscop al Constantinopolului, cetate pe care o va păstori până în anul 404, atunci când este nevoit să plece în exil. A trecut la cele veșnice pe data de 14 septembrie 407, în localitatea Pityus. Este recunoscut pentru tâlcuirile sale sub formă de omilii la cărțile Sfintei Scripturi, precum și pentru Sfânta Liturghie care-i este atribuită – cea mai uzitată în cultul ortodox. Tematica omiliilor sale cuprinde o arie vastă de subiecte din viața cotidiană, iar stilul, bogat ornamentat retoric, păstrează totodată o claritate a argumentării. De asemenea, Sfântul Ioan Gură de Aur a desfășurat o activitate filantropică intensă atât înainte, cât și după numirea sa ca arhiepiscop al Constantinopolului concretizată în numeroase așezăminte pentru bătrâni, copii orfani și alte persoane defavorizate din vremea sa, fapt care reiese din sfaturile și îndemnurile adresate credincioșilor în omiliile sale.