Sfinții Părinți despre responsabilitate

Preț: 4,78 RON

Sfinții Părinți despre responsabilitate, selecție texte, comentarii și note de Ionuț Vișan, volum publicat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, București, Ed. Cuvântul Vieții, 2017, ISBN: 978-973-7866-58-5

Volumul al IV-lea al colecției Sfinții Părinți pe înțelesul tuturor, dedicat temei responsabilității, apărut la Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, reunește fragmente din scrierile a peste 30 Sfinți Părinți ai Bisericii și scriitori bisericești, însoțite de comentarii și o introducere semnate de autorul selecției textelor, Domnul Ionuț Vișan.

Acest volum reprezintă, conform Notei editoriale publicată în deschiderea acestui volum, „un îndrumător pe calea aflării adevăratei noastre responsabilități și, totodată, un sprijin pentru a ne ajuta să ne-o asumăm indiferent de timpul în care trăim și contextul în care activăm, așa cum au făcut-o Sfinții Părinți înaintea noastră, fiind împlinitori ai cuvântului Sfântului Apostol Pavel: «Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința» (Evrei 13, 7)”.

Până în prezent, în colecția Sfinții Părinți pe înțelesul tuturor au apărut trei volume, respectiv: Despre discernământ, Despre educație și Despre libertate. Al patrulea volum al colecției citate „este dedicat, deloc întâmplător, responsabilității, deoarece aceasta are nevoie de discernământ pentru a fi asumată, de educație pentru a fi eficientă și de libertate pentru a se manifesta în forma ei desăvârșită. În lumea actuală, responsabilitatea a ajuns însă să fie haotică în asumare din cauza superficialității puterii de judecată a omului, ineficientă din cauza educației precare și, adesea, mai degrabă un rezultat al constrângerii, decât al libertății, deoarece majoritatea covârșitoare a oamenilor încearcă să o evite și să se ferească de aceasta pe cât le stă în putință”.

Lucrarea poate fi achiziționată de la magazinele Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Selecție texte, comentarii și note de Ionuț Vișan.