2019 – Anul Omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anul comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești în Patriarhia Română – Ghid tematic privind prelegerile cursurilor pentru gradul II clerical

2019 – Anul Omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anul comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești în Patriarhia Română – Ghid tematic privind prelegerile cursurilor pentru gradul II clerical

2019 – Anul Omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anul comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești în Patriarhia Română – Ghid tematic privind prelegerile cursurilor pentru gradul II clerical, pr. conf. dr. David Pestroiu (coord.), Bucureşti, Ed. Cuvântul Vieţii, 2019, ISBN 978-973-7866-88-2.

Volumul este coordonat de Pr. conf. univ. dr. David Pestroiu. Lucrarea se adresează clericilor care urmează cursurile de definitivat ale Facultății de Teologie din București în vederea obținerii gradului clerical și reunește 12 studii dedicate mai multor teme esențiale legate de pastorația și slujirea misionară a Bisericii în contextul actual.

Coordonator: Preot conf. dr. David Pestroiu.