Colecția de artă a Patriarhiei Române: catalogul muzeului de la Mănăstirea Antim

Colecția de artă a Patriarhiei Române: catalogul muzeului de la Mănăstirea Antim

Arhimandrit Policarp Chițulescu , Sorin Sebastian Duicu , Monahia Atanasia Văetiși

Domeniul: Albume | Colecția: În afara colecțiilor

Domeniul: Albume

Preț: 44,63 RON

Arhim. Policarp Chițulescu, Sorin Sebastian Duicu, Monahia Atanasia Văetiși, Colecția de artă a Patriarhiei Române: catalogul muzeului de la Mănăstirea Antim, carte publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, București, Cuvântul Vieții, 2016, ISBN: 978-973-7866-40-0

Lucrarea Colecția de artă a Patriarhiei Române. Catalogul muzeului de la Mănăstirea Antim este alcătuită de un colectiv de trei autori, respectiv Monahia Atanasia Văetiși (Mănăstirea Stavropoleos), Părintele Arhimandrit Policarp Chițulescu (Mănăstirea Radu Vodă) și Domnul Sorin Sebastian Duicu, sub atenta coordonare a celei dintâi.

Catalogul vizează atât o prezentare istorică a instituției muzeale prezente din incinta Mănăstirii Antim, cât și a bogatei colecții de artă a Patriarhiei Române pe care aceasta o are în patrimoniu. Astfel, după o introducere referitoare la principalele aspecte legate de înființarea și contribuția culturală a Muzeului de la Mănăstirea Antim, semnată de Monahia Atanasia Văetiși, sunt descrise cele mai valoroase piese ale colecției, acestea fiind grupate tematic astfel: Icoane, Argintărie, Broderie, Sculptură și Carte veche. Prezentarea albumului este una deosebită, fiecare obiect în parte beneficiind de o fotografie foarte bună din punct de vedere calitativ, precum și de o fișă descriptivă detaliată. Concepția grafică de excepție aparține prof. Daniel Mihail Constantinescu.           

Prin urmare, Catalogul muzeului de la Mănăstirea Antim reprezintă o contribuție care nu va trece neobservată de experții în domeniu, dar, totodată, va reprezenta și o posibilitate în plus de cercetare, aprofundare și cunoaștere pentru cei care doresc se familiarizeze cu patrimoniul artistic și cultural al Bisericii Ortodoxe Române.

În Cuvântul înainte la această carte, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel evidențiază următoarele: „Catalogul Colecției de artă a Patriarhiei, care cuprinde exponatele din muzeul de la Mănăstirea Antim, este o mărturie a bogăției și a neprețuitelor valori adunate în timp în această colecție, pe care noi, cei de astăzi, avem datoria de a o conserva, valorifica și spori, pentru că dă mărturie despre dragostea de Dumnezeu a poporului nostru. Binecuvântăm această apariție editorială, considerând-o un veritabil act de cultură, care contribuie la punerea în valoare a patrimoniului nostru cultural bisericesc, și suntem deplin încredințați că va deveni o lucrare de referință pentru cercetătorii domeniului” (p. 7).

Volumul poate fi achiziționat de la librăriile și magazinele de cărți și obiecte bisericești ale Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Policarp Gabriel Chițulescu arhimandrit, consilier patriarhal, director al Bibliotecii Sfântului Sinod din Bucureşti. Licenţiat în Teologie-Filologie (Limba şi Literatura Franceză) la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, cu teza La charité de Dieu dans l’oeuvre de Saint Jean Chrysostome (2004). Absolvent al programului de pregătire Evidenţa şi valorificarea Patrimoniului Cultural-Naţional tip-Carte (carte veche) în cadrul Centrului de Pregătire Profesională în Cultură de pe lângă Ministerul Culturii (2007). Doctor în Teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, secţia Literatură Creştină Patristică şi Post-patristică  cu teza: Filantropia divină în opera Sf. Ioan Gură de Aur (2010). Expert atestat de Ministerul Culturii în bunuri arheologice şi istorico-documentare: carte veche  românească şi străină, manuscrise şi bibliofilie (2013). Autor al mai multor volume și studii de istorie (a cărții, în special): Mărturisitori ai luminii isihaste. Rugul aprins, Ed. Basilica, Bucureşti, 2017; Manuscrise din Biblioteca Sfântului Sinod, București, Ed. Basilica, 2008; Mănăstirea Radu Vodă. Monografie, București, Ed. Basilica, 2009; Tipărituri din Ţara Românească în Biblioteca Sfântului Sinod, București, Ed. Basilica, 2009; Palatul Bibliotecii Sfântului Sinod, istorie și actualitate, București, Ed. Basilica, 2012; Cărţi din vechile biblioteci medievale româneşti păstrate în Biblioteca Sf. Sinod, București, Ed. Basilica, 2011. E-mail: contact@bibsinod.ro.

Dr. Sorin Sebastian Duicu, Cercetător Științific I, membru al Academiei Oamenilor de Știință din România. Din anul 2003 recte 2011 expert în Bunuri cu semnificaţie artistică: artă religioasă sec. XIII – XX, din 2005, expert în domeniile Cercetarea monumentelor istorice: studii, investigaţii, cercetări şi evidenţă a monumentelor istorice şi Inspecţie şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice; din 2012, membru titular ANEVAR în domeniile mobile, menționate; din 2015, Expert tehnic judiciar – artă religioasă, şi din 2016, beneficiar al indemnizaţiei de merit viagere a Academiei Române. Autorul a 47 de studii, din care 19 volume (16 de autor) închinate artei ecleziale ortodoxe; i s-au acordat: Medalia Meritul Cultural, clasa I, pentru meritele deosebite în descoperirea, protejarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea expoziţională a bunurilor din Patrimoniul Cultural Naţional (2004); Premiul Corina Nicolescu al Ministerului Culturii şi Cultelor (2005); Premiul George Oprescu al Academiei Române (2009); Premiul Margareta Sterian al Muzeelor de Artă din România (2011); premiul Asociaţiei de Ştiinţe Etnologice din România (2013).

Monahia Atanasia Văetiși, doctor în istoria artei, Universitatea Națională de Arte București. A susținut seminarii și cursuri de istoria și teoria artei la Universitatea Națională de Artă București (1998-2003) și a fost redactor de specialitate la reviste de artă și arhitectură (Arhitext Design, Artelier), în prezent este muzeograf la Mănăstirea Stavropoleos și inspector de specialitate în cadrul Centrului pentru Patrimoniu al Patriarhiei Române. A publicat albume de artă și studii despre arta medievală românească: Arta de tradiţie bizantină în România, Bucureşti, Ed. Noi Media Print, 2008; Arta brâncovenească, Bucureşti, Ed. Noi Media Print, 2010; Mănăstirea Snagov. Istorie și artă, Bucureşti, Ed. Cuvântul Vieții, 2011 (împreună cu Sebastian Nazâru).