Sfinții Părinți despre educație

Preț: 5,58 RON

Sfinții Părinți despre educație, selecție texte și comentarii de Preot Profesor Constantin Pătuleanu, carte publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, București, Cuvântul Vieții, 2015, ISBN: 978-973-7866-25-7

Al doilea volum al colecției Sfinții Părinți pe înțelesul tuturor prezintă diferite texte patristice referitoare la educația creștină. În Cuvântul înainte la această lucrare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel evidențiază importanța educației în viața duhovnicească: „Cu toate că Sfinții Părinți au studiat la marile școli ale timpului și au folosit în mod responsabil contribuția științei și a filozofiei în operele lor, nu au transformat niciodată cultura într-un scop în sine, punând deasupra acesteia eliberarea sufletului de patimi, împodobirea acestuia cu lucrarea virtuților creștine și cunoașterea duhovnicească a lui Dumnezeu. De aceea, Sfinți precum Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, Ambrozie al Milanului sau Ioan Casian, au parcurs treptele educaționale ale vremii, fiind studenți străluciți, înzestrați cu buna conduită a muncii asidue și lucrarea rugăciunii curate, dar au insistat apoi asupra cunoașterii desăvârșite a lui Dumnezeu, continuând exercițiul educării sufletului pe drumul spre desăvârșire” (p. 6).
Lucrarea redă fragmente din scrieri binecunoscute ale următorilor Sfinți Părinți și scriitori bisericești: Sfântul Antonie cel Mare, Sfinții Calist și Ignatie Xanthopol, Clement Alexandrinul, Sfântul Grigorie al Nyssei, Sfântul Ioan Casian, Sfântul Ioan Scărarul, Sfântul Isaac Sirul, Sfântul Macarie cel Mare, Sfântul Marcu Ascetul, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Nil Ascetul, Sfântul Petru Damaschin, Sfântul Vasile cel Mare, însoțite de comentarii scurte care să ofere cititorului posibilitatea de a medita asupra comorii de înțelesuri prezente în acestea.
Volumul poate fi achiziționat de la pangarele bisericilor și din librăriile și magazinele de cărți și obiecte bisericești ale Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Preot Constantin PĂTULEANU (n. 1 iulie 1986), doctor în teologie al Universității Martin Luther din Halle, Germania (1999; titlul tezei de doctorat: Die Begegnung zwischen der rumänischen Orthodoxie mit dem Protestantismus im 16.-20. Jahrhundert unter besonderer Berüksichtigung des bilateralen theologischen Dialogs zwischen der Rumänischen Orthodoxen Kirche und der Evangelischen Kirche in Deutschland (1979-1998)), Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul (Profesor universitar, specializarea „Patrologie și literatură patristică”), domenii de cercetare: teologie istorică, patristică; cele mai relevante contribuții: Mişcarea hernnhutiană şi legăturile cu Ţările Române. Documente istorice inedite II, Craiova, Ed. Universitaria, 2007, 212 pp.; Teologia Ecumenică. Istoria şi evaluarea dialogului teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania, cu publicarea comunicatelor finale, Craiova, Ed. Mitropliei Olteniei, 2003, 260 pp.; Documente istorice. Pietismul şi relaţiile cu Ţările Române, Craiova, Ed. Mitropoliei Olteniei 2003, 252 pp.