Despre posturi

Preț: 2,55 RON

Despre posturi, Pr. Lect. dr. Stelian Ionaşcu, lucrare publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Bucureşti, Editura Cuvântul Vieţii, 2013, ISBN 978-606-93337-5-4

Lucrarea Despre posturi, semnată de Preacucernicul Preot Lector Dr. Stelian Ionaşcu, cadru didactic al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti şi dirijor al Coralei Patriarhale Nicolae Lungu, a văzut lumina tiparului la Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei.

Publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, broşura îşi propune redescoperirea dimensiunii spirituale, a folosului şi importanţei postului pentru omul contemporan, fără a fi neglijate nici consecinţele sociale binefăcătoare ale practicii postirii. După o cuprinzătoare prezentare a învăţăturii ortodoxe despre post, puternic ancorată în teologia biblică, despre sensul şi foloasele sale în viaţa creştină, autorul expune pe larg rânduiala canonică şi tipiconală privitoare la practica postului. Urmând clasificarea obişnuită a posturilor după asprime (ajunare desăvârşită, post aspru, post obişnuit, post uşor) şi durată (posturi de o singură zi – miercurile şi vinerile de peste an, Praznicul Înălţării Sfintei Cruci, Ajunul Bobotezei, Tăierea cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătorul, postul facultativ din zilele de luni; posturi de mai multe zile – Postul Sfintelor Paşti, Postul Naşterii Domnului, Postul Sfinţilor Apostoli, Postul Adormirii Maicii Domnului), Părintele Stelian Ionaşcu relevă, pentru fiecare dintre acestea, specificul postirii, vechimea practicării postului respectiv şi evoluţia în timp a acestei practici. De asemenea, autorul prezintă rânduiala dezlegărilor postului (harţi), suspendări parţiale sau totale ale postului menite să îngăduie trupului să participe la bucuria duhovnicească a praznicelor. Lucrarea se încheie cu redarea unor rânduieli suplimentare ale posturilor de peste an, după Tipicon-ul Sfântului Sava cel Sfinţit şi după Pravila bisericească a Arhimandritului Nicodim Sachelarie, şi a pogorămintelor hotărâte de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la respectarea posturilor de către copii, bătrâni şi bolnavi.

Broşura poate fi achiziţionată în librăriile şi magazinele de cărţi şi obiecte bisericeşti ale Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Pr. Lect. Dr. Stelian Ionașcu, născut la 18. 11. 1968, iconom stavrofor (2008). Lector univ. Dr. la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București (din 2005), preot la parohia Izvorul Nou din Protoieria sector 3 (din 2010), dirijor al coralei Nicolae Lungu a Patriarhiei Române (din 1993). Licențiat în muzică și teologie, master în stilistică dirijorală și doctor în teologie, cu lucrarea Paul Constantinescu și muzica psaltică românească (2005), membru stagiar al UCMR, secția muzicologie, membru în numeroase jurii naționale de evaluare corală și psaltică, laureat cu corala Nicolae Lungu și corul Facultății de Teologie la concursul Lăudați pe Domnul (2008, 2010), autor de studii și articole, prezențe la Simpozioane internaționale la Cluj, Sibiu și Buzău. Cărți publicate: Paul Constantinescu şi muzica psaltică românească, EIBMBOR, Bucureşti, 2005; ISBN 973-616-048-3, 424p.; Cartea de rugăciuni a poporului român - rugăciuni alese şi tâlcuite de pr. Stelian Ionaşcu, apărută la Editura Privirea cu binecuvântarea I.P.S. Nicolae Arhiepiscop al Românilor din America şi Canada (Bucureşti, 2003); ISBN 973-86186-3-0, 156p.; Teoria muzicii psaltice pentru Seminariile Teologice şi Scolile de Cântăreţi, Editura Sofia, Bucuresti, 2006; ISBN (10) 973-7623-72-X; ISBN (13) 978-973-7623-72-0, 228p.; Despre posturi, Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, Bucureşti 2013; ISBN 978-606-93337-5-4, 49p. Contact: ionascust@yahoo.com