De la milă la filantropie: instituții de asistare a săracilor din Țara Românească și Moldova în secolul al XVIII-lea

De la milă la filantropie: instituții de asistare a săracilor din Țara Românească și Moldova în secolul al XVIII-lea

Ligia Livadă-Cadeschi

Domeniul: Istoria Bisericii | Colecția: În afara colecțiilor

Preț: 40,88 RON

De la milă la filantropie: instituții de asistare a săracilor din Țara Românească și Moldova în secolul al XVIII-lea, Ligia Livadă-Cadeschi, București, Ed. Cuvântul Vieții, 2020, ISBN 978-606-9698-02-0.

În contextul declarării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2020: Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a fost publicată a doua ediție a lucrării intitulate De la milă la filantropie. Instituții de asistare a săracilor din Țara Românească în secolul al XVIII-lea, apărută inițial la Editura Nemira în anul 2001, având-o ca autoare pe doamna Ligia Livadă-Cadeschi, doctor în istorie, profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București și cercetător la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române.

Volumul este structurat în opt capitole, care aduc în atenția cititorilor informații de mare interes cu privire la statutul social și economic al societății românești de la începutul perioadei modernității, caracteristicile marilor modele europene de asistare a celor nevoiași, istoria termenului „sărac”, tipologii de marginali și neavuți și diferențele dintre aceștia, instituții de asistare a săracilor și, desigur, exemplificări punctuale de acte caritabile.

Ligia Livadă-Cadeschi (n. 5 oct. 1967), doctor în istorie (2000), profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, cercetător la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române; domenii principale de cercetare: istoria asistării sărăciei în spațiul românesc (sec. XVIII-XIX), istoria asistenței sociale publice și a filantropiei în spațiul românesc (sec. XIX-XX), igienismul și medicalizarea societății românești (sec. XIX-XX), igienism și eugenism social în România (sec. al XX-lea), robia și mișcarea aboliționistă românească (sec. XIX-lea); membru în mai multe proiecte de cercetare, a beneficiat de o serie de burse și stagii de cercetare în Franța, Austria, Belgia, Grecia.

A publicat următoarele volume: Discursul medico-social al igieniștilor români. Abordarea specificităților locale din perspectiva experiențelor occidentale europene, secolele XIX-XX, București, Ed. Muzeul Național al Literaturii Române, 2013; „Meseria cerșutului în pământul aceștii patrii”. Fragmente de istorie socială românească, 1800-1900, București, Ed. Universității din București, București, 2013; Departamentul de cremenalion. Din activitatea unei instanțe penale din Țara Românească, 1794-1795, București, Ed. Nemira, 2002 (în colaborare cu Laurențiu Vlad). A coordonat volumul Sărăcie și asistență socială în spațiul românesc, secolele XVIII-XX, București, Ed. Cris, 2002.