Biserica Sfântul Ștefan – „Cuibul cu Barză”: 250 de ani de istorie

Biserica Sfântul Ștefan – „Cuibul cu Barză”: 250 de ani de istorie

Preot prof. dr. Daniel Benga

Pr. Prof. Dr. Daniel BENGA, Biserica Sfântul Ștefan – „Cuibul cu Barză”: 250 de ani de istorie, carte publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, București, Cuvântul Vieții, 2012, ISBN: 978-606-93171-9-8

Biserica Sfântul Ștefan – „Cuibul cu Barză” se număra printre puținele biserici bucureștene care nu au încă o monografie istorică. Lucrarea de față constituie prima prezentare a istoriei și a activității misionare desfășurate în parohia Sfântul Ștefan de-a lungul a peste 250 de ani de existență. Departe de a fi o simplă descriere a istoriei edificiului, monografia prezintă preoții slujitori la acest sfânt locaș, marile personalități ale parohiei, casele și proprietățile bisericii, viața liturgică și culturală, asistența socială și grija pentru săraci, precum și grădina duhovnicească a Sfântului Arhidiacon Ștefan. Cartea se încheie cu un documentar fotografic referitor la resfințirea bisericii de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în data de 21 octombrie 2012.


Ocrotită de primul martir al creștinismului, Sfântul Arhidiacon Ștefan, biserica actuală a fost ctitorită la jumătatea secolului al XVIII-lea, în perioada domniilor fanariote din Țara Românească. Deoarece biserica a fost acoperită cu șindrilă, berzele au ales turla acesteia pentru a-și face cuib, primind astfel din partea credincioșilor numele de Sfântul Ștefan – „Cuibul cu Barză”. Vitregia vremurilor, regimurile politice, cutremurele, incendiile și războaiele ce au atins țara noastră au afectat clădirea Bisericii, care a fost restaurată de mai multe ori. Translarea bisericii în timpul dictaturii comuniste din România (22 februarie 1988) cu 16 metri spre sud și ascunderea ei în spatele blocului de locuințe situat la intersecția dintre str. Știrbei Vodă și str. Berzei i-au marcat până azi existența.

Preotul Daniel Benga (n. 1 febr. 1972), absolvent al Colegiului Național Radu Negru din Făgăraș (1990), licențiat al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București (1994), doctor în teologie al Universității din București (2000, titlul tezei: Marii reformatori luterani și Biserica Ortodoxă. Contribuții la tipologia relațiilor luterano-ortodoxe din secolul al XVI-lea, coord.: pr. prof. dr. Viorel Ioniță), doctor al Facultății de Teologie Evanghelică din cadrul Universității Friedrich Alexander din Erlangen-Nürnberg (titlul tezei: David Chytraeus (1530-1600) als Erforscher und Wiederentdecker der Ostkirchen, coord.: prof. dr. Karl Christian Felmy), este profesor universitar și conducător de doctorat în cadrul Departamentului de Teologie Istorică, Biblică și Filologie al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București și parohul bisericii Sfântul Ștefan – „Cuibul cu Barză” (2001-prezent).


Este autorul următoarelor lucrări: Marii reformatori și Biserica Ortodoxă. Contribuții la tipologia relațiilor luterano-ortodoxe din secolul al XVI-lea, București, Editura Sophia, 2003; Metodologia cercetării științifice în teologia istorică, București, Editura Sophia, 2005; David Chytraeus (1530-1600) als Erforscher und Wiederentdecker der Ostkirchen : seine Beziehungen zu orthodoxen Theologen, seine Erforschungen der Ostkirchen und seine ostkirchlichen Kenntnisse, (Édition historique), Wettenberg, VVB Laufersweiler Verlag, 2006; Identități creștine europene în dialog. De la mișcarea husită la ecumenismul contemporan, (Studia Oecumenica, 3), Sibiu, Editura Universității Lucian Blaga din Sibiu, 2010; Cred, mărturisesc și aștept viața veșnică. O istorie teologică a Simbolului Niceo-Constantinopolitan, București, Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2013.