Scrieri I. Predici și îndrumări omiletice

Scrieri I. Predici și îndrumări omiletice

Arhimandrit Benedict Ghiuș

Preț: 39,85 RON

Arhimandrit Benedict GHIUŞ, Scrieri I. Predici și îndrumări omiletice, carte publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, București, Cuvântul Vieții, 2016, ISBN: 978-973-7866-37-0

Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei are bucuria să ofere cititorilor primul volum din Seria Benedict Ghiuș, care-și propune să valorizeze scrierile rămase în manuscris și să republice lucrările de mare profunzime spirituală ale acestui mare părinte duhovnicesc al Ortodoxiei românești.


În cuvântul de Binecuvântare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel evocă astfel personalitatea luminoasă a părintelui Benedict Ghiuș: „Cei care l-au cunoscut ca preot slujitor al Catedralei și duhovnic încercat dau mărturie despre cuvântul său cald și mângâietor, convingător și ziditor, erudit și cuceritor, despre sobrietatea și firescul slujirii sale, despre bunăvoința pe care o manifesta față de toți cei care îi cereau îndrumarea și binecuvântarea. Tuturor le insufla nădejde, reamintindu-le că niciun păcat pentru care facem pocăință nu covârșește infinita iubire de oameni a lui Dumnezeu.


A fost, neîndoielnic, un monah împodobit cu mari daruri duhovnicești, între care îl remarcăm pe cel al paternității sau îndrumării spirituale; a fost un avvă sau un gheron în sensul deplin al cuvântului, un îndrumător cu mare discernământ, însoțitor încercat și fierbinte rugător pentru fiii săi aflați pe calea urcușului duhovnicesc. A trăit învățăturile pe care le picura în sufletele fiilor săi duhovnicești, iar aceștia, cu nemărginită dragoste și evlavie, au depus mărturie despre bunătatea și smerenia sa desăvârșite, despre blândețea și discernământul său, despre noblețea și sensibilitatea sa. De asemenea, fiii săi duhovnicești au mărturisit despre harisma străvederii cu care străbătea adâncul inimii interlocutorului, despre puterea și greutatea cuvântului său și plinătatea iubirii pe care o purta celor care se aflau sub îndrumarea sa. Era o prezență luminoasă, care revărsa în jurul său pacea dumnezeiască, roadă a sălășluirii lui Hristos în inima sa curată și smerită (…). Îi încredințăm pe fiii noștri duhovnicești că, prin parcurgerea acestui volum, vor afla, neîndoielnic, o bogată hrană spirituală” (pp. 6-7).


Volumul conține nouă predici la duminici și praznice împărătești, un panegiric în cinstea Sfântului Dimitrie Basarabov, precum și reflecții, din perspectiva Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți, pe marginea unor subiecte de teologie ortodoxă precum: învățătura despre Dumnezeu, despre creația lumii, despre lumea spirituală și lucrarea sfinților îngeri, despre Sfânta Cruce, despre Sfânta Tradiție, Crezul Bisericii și învățătura despre mântuire. Predicile și îndrumările omiletice sunt precedate de o notă editorială, de o evocare semnată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul și de un medalion cronologic întocmit de redactorul lucrării, Sebastian Nazâru.


Volumul se adresează preoților, constituind un instrument util și accesibil în pregătirea predicilor din duminici și sărbători, și, de asemenea, tuturor celor interesați de gândirea teologică a unuia dintre marii duhovnici ai Bisericii Ortodoxe Române.


Volumul a fost publicat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și poate fi achiziționat din librăriile și magazinele de cărți și obiecte bisericești ale Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Născut la 21 oct. 1904, în com. Domnești, jud. Vrancea, Părintele Benedict a urmat cursurile Seminarului Teologic Sfântul Andrei din Galați (1919-1926) și ale Facultăților de Teologie din București (1926-1927) și Strasbourg (1927-1932). A îmbrățișat viața monahală la 1 oct. 1934, în mănăstirea Noul Neamț (Chițcani), jud. Tighina, a fost hirotonit ierodiacon (1934) și ieromonah (1936), hirotesit protosinghel și, ulterior, arhimandrit (1939). A activat ca prefect de studii la Internatul Teologic din Cernăuți (1937-1938), profesor și spiritual la Liceul seminarial din Bălți (1938-1940), preot la Catedrala patriarhală din București (1940-1944, 1954-1957, 1964-1974), duhovnic la Academia Teologică din Arad (1944-1945), asistent universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București (1945-1948), vicar patriarhal (1949-1950), profesor la Seminariile de la Mănăstirea Neamț (1950-1954) și București (1957-1958). La 13 ian. 1944, a fost ales episcop al Hotinului, însă alegerea nu a fost confirmată de autoritățile statului. Membru proeminent al mișcării duhovnicești Rugul Aprins, a fost arestat în noaptea de 13/14 iunie 1958, sub acuzația de „uneltire contra ordinii sociale”. A fost condamnat la 18 ani de muncă silnică, executând șase ani de detenție în penitenciarele Jilava, Aiud și Ostrov (1958-1964). După eliberare (25 iun. 1964), a fost reîncadrat ca slujitor al Catedralei Patriarhale. În 1974, arhimandritul Benedict Ghiuș s-a retras la Mănăstirea Cernica. A trecut la cele veșnice în ziua de 12 iun. 1990.