Patima lăcomiei de averi şi pastoraţia celor zgârciţi

Patima lăcomiei de averi şi pastoraţia celor zgârciţi

Aurelian-Nicolae Iftimiu

Preț: 10,36 RON

Patima lăcomiei de averi şi pastoraţia celor zgârciţi, Aurelian-Nicolae Iftimiu, carte publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, Editura Cuvântul Vieţii, 2014, ISBN 978-973-7866-14-1

Volumul Patima lăcomiei de averi şi pastoraţia celor zgârciţi are ca autor pe Aurelian-Nicolae Iftimiu și cuprinde 155 de pagini reprezentând teza de licenţă în Teologie, realizată de autor sub coordonarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Ea urmărește lămurirea, din punct de vedere ortodox, a temelor bogăției și sărăciei, evidențiindu-le scopul și efectele negative care decurg din înțelegerea lor insuficientă. Lucrarea se adresează atât credincioșilor mireni, cât și clericilor, după cum apreciază chiar autorul, care, în Cuvântul înainte, remarcă: „În contextul crizei economice mondiale, care se fundamentează pe criza spirituală, omul este înclinat spre dorința de câștig, având sentimentul nemulțumirii față de ceea ce are deja. În carte sunt reliefate dedesubturile patimii lăcomiei de averi, în vederea detașării de aceasta. [...] Elementul de noutate al lucrării stă în strânsă legătură cu caracterul actual al temei, dar ține și de faptul că, până acum, nu au fost editate lucrări teologice care să abordeze această temă, combinând atât perspectiva scripturistică cu cea patristică, cât și pe acestea două cu abordarea economică. Ca noutate este propus mai ales ultimul capitol, ce cuprinde recomandări pentru preoți în vederea înlăturării cupidității din sufletele credincioșilor care le-au fost încredințate spre păstorire”.

Aurelian-Nicolae Iftimiu, născut în 1987. În prezent, doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, Universitatea din București (domeniu: Teologie Sistematică; profesor conducător de doctorat: Pr. Prof. Univ. Dr. Ştefan Buchiu; titlul tezei: Revelarea Preasfintei Treimi prin Iisus Hristos în viziunea Părintelui Stăniloae). Publicații: Patima lăcomiei de arginți și pastorația celor zgârciți, Ed. Cuvântul Vieții. Enciclica Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, traducere în limba română, apărută la Ed. Basilica, 2017; revizuirea și traducerea documentelor Sfântului și Marelui Sinod, publicate pe site-ul basilica.ro.

Email: aurelian.iftimiu@basilica.ro