Monografia Parohiei Sfânta Treime – Ghencea din București

Monografia Parohiei Sfânta Treime – Ghencea din București

Preot Ion Grădincea

Preot Constantin N. Coman, Preot Ion Grădincea, Monografia Parohiei Sfânta Treime – Ghencea din București, lucrare publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, București, Cuvântul Vieții, 2016, ISBN: 978-973-7866-23-3

Așezată la intersecția Căii 13 Septembrie cu strada Sebastian, biserica Sfânta Treime - Ghencea este un loc de referință pentru istoria și înfățișarea Bucureștilor. Sfântul locaș dă mărturie despre prefacerile urbanistice prin care a trecut cartierul de-a lungul celor peste 200 de ani de când s-a ridicat pe acest loc, în anul 1820, prima biserică.

Prin vechimea, stilul construcției și calitatea picturii, biserica Sfânta Treime - Ghencea reprezintă în ansamblul ei un valoros monument de artă și arhitectură. În același timp, locașul este rodul strădaniilor mai multor generații de clerici și credincioși care au ostenit de-a lungul vremii să ridice și să păstreze în partea de sud-vest a Capitalei o biserică vrednică de rosturile ei în spiritualitatea neamului nostru. Lucrarea de față este un gest de recunoștință și un omagiu aduse tuturor celor care, de-a lungul vremurilor, au contribuit la dezvoltarea și înfrumusețarea bisericii Sfânta Treime - Ghencea.

Volumul valorifică informația cuprinsă în monografia părintelui Constantin N. Coman, preot slujitor între anii 1932-1977, păstrată în manuscris în Arhiva Parohiei, informație care a fost verificată, completată și adusă la zi de preotul paroh Ion Grădincea. A rezultat un text cu totul nou, altfel structurat, completat și îmbunătățit. Monografia Parohiei Sfânta Treime - Ghencea din București evidențiază atât osteneala pe care slujitorii și enoriașii au depus-o de-a lungul timpului pentru păstrarea și înfrumusețarea sfântului locaș, cât și unele aspecte ale schimbărilor pe care le-a cunoscut în trecut cartierul bucureștean Ghencea, în cuprinsul căruia sunt așezate Parohia și biserica Sfânta Treime.

Distinsă și măreață, așa cum arată astăzi, biserica Sfânta Treime - Ghencea este mărturisirea dragostei de Dumnezeu a enoriașilor din jurul ei. Admirat de toată lumea, locașul adună în zile obișnuite, ca și în Duminici și sărbători, pe toți cei care caută un liman pentru suflet.

Preot dr. Ion Grădincea (n. 22 sept. 1967), absolvent al Seminarului Teologic din Buzău (1991), licențiat al Facultății de Teologie Ortodoxă din București (1995), doctor în teologie al Universității din București (titlul tezei de doctorat: Relațiile dintre Biserica Ortodoxă și Bisericile Vechi Orientale din anul 1964 până în anul 2001, coord.: Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniță), preot slujitor la parohiile Crevedia Mare (1997-2005), jud. Giurgiu, și Sfânta Treime – Ghencea din București (2005-prezent).