Sfântul Ioan Gură de Aur, despre suferință și vindecare

Sfântul Ioan Gură de Aur, despre suferință și vindecare

Preț: 5,58 RON

Sfântul Ioan Gură de Aur, despre suferință și vindecare, carte publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, București, Cuvântul Vieții, 2016, ISBN 978-973-7866-45-5

Volumul Sfântul Ioan Gură de Aur, despre suferință și vindecare a apărut, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei. Lucrarea constituie cea de-a patra apariție în cadrul colecției Florilegii Hristostomice, care îşi propune să facă accesibile publicului larg fragmente selectate tematic din opera Sfântului Ioan Gură de Aur (cca. 349-†407). Studiul introductiv al volumului de față este semnat de Părintele Marius Ciprian Dinu, preot de caritate la capela Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel evidențiază în cuvântul de Binecuvântare de la începutul volumului:

„Având în vedere omniprezența suferinței, Bise­rica este chemată să împlinească și menirea ei de „spital duhovnicesc” în care clericii sunt chemați să fie „doctori” care vindecă și tămăduiesc credincioșii bolnavi sufletește și trupește, Sfintele Taine sunt „medicamentele” necesare pentru înfăptuirea vin­decării și în care lucrează nevăzut Însuși „Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre”. Prin urmare, suntem datori să creăm neîncetat și să întreținem permanent contextul potrivit în care toate aces­tea să aibă loc așa cum se cuvine. Bucuria vieții duhovnicești nu este una artificială, crescută din egoismul întreținut de înrobirea în slujba patimilor, ci una adevărată și vie și care poate fi păstrată în măsura în care noi înșine slujim aproapelui mai ales în situația în care acesta are nevoie de rugăciune neîntreruptă, de milostenie, de cuvânt mângâietor, precum și de slujirea trupească, în special în cazul bolilor grave care nu mai permit deplasarea” (p. 6).

Lucrarea poate fi achiziționată în librăriile şi magazinele de cărţi şi obiecte bisericeşti ale Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Sfântul Ioan Gură de Aur (349-407) s-a născut la Antiohia, unde a beneficiat de o educație elevată. În anul 398 a fost întronizat ca arhiepiscop al Constantinopolului, cetate pe care o va păstori până în anul 404, atunci când este nevoit să plece în exil. A trecut la cele veșnice pe data de 14 septembrie 407, în localitatea Pityus. Este recunoscut pentru tâlcuirile sale sub formă de omilii la cărțile Sfintei Scripturi, precum și pentru Sfânta Liturghie care-i este atribuită – cea mai uzitată în cultul ortodox. Tematica omiliilor sale cuprinde o arie vastă de subiecte din viața cotidiană, iar stilul, bogat ornamentat retoric, păstrează totodată o claritate a argumentării. De asemenea, Sfântul Ioan Gură de Aur a desfășurat o activitate filantropică intensă atât înainte, cât și după numirea sa ca arhiepiscop al Constantinopolului concretizată în numeroase așezăminte pentru bătrâni, copii orfani și alte persoane defavorizate din vremea sa, fapt care reiese din sfaturile și îndemnurile adresate credincioșilor în omiliile sale.